top of page
שם נתון
הסבר
כיצד לזהות
אמצעים לשמירת רצף הקודקס (כללי)
זהו מונח כללי המתייחס לשיטות שונות שנועדו לשמור על רצף וארגון הטקסטים בקודקס.
דיקת אמצעים כגון סימוני מפתח, תיוג עמודים, והכללת כותרות פרקים או מקטעים לצורך זיהוי וניווט יעיל בטקסט.
גיליון גיליון: פרוש
מתייחס לכך שכל גיליון (דף) נפתח בצורה פרושה, כלומר נפתח כמו דף מתוך ספר גדול או ספר מודפס.
תבחן את הכתב יד וראה אם הדפים פתוחים וברורים כך שכל דף נראה כאילו הוא דף בודד ונפרד מהיתר.
דיו בצבע: חום / שחור
מתייחס לשימוש בדיו חום או שחור לכתיבת הטקסט.
זהה את צבע הדיו בטקסט; דיו חום יכול להיות בהיר יותר ולתת תחושה עתיקה, בעוד שדיו שחור הוא הנפוץ ביותר ונותן חדות ובירור.
ספרור קונטרסים: בראש
ספרור קונטרסים בראש מתייחס למיקום של מספרי הקונטרסים או סימונים דומים בחלק העליון של הדפים לצורך זיהוי וניווט יעיל בטקסט.
בדוק את חלקו העליון של כל דף לסימונים או מספרים המשמשים לסידור וארגון הקונטרסים.
תיבות פתיחה או כותרות
תיבות פתיחה וכותרות הן אלמנטים גרפיים שמשמשים להדגיש את התחלת פרק חדש או סעיף חשוב בתוך כתב היד. תיבות הפתיחה יכולות להכיל עיטורים ופרטים דקורטיביים שמבליטים אותם מהטקסט הרגיל ומסייעים לקורא לזהות מהר את התחלות הפרקים.
תיבות פתיחה וכותרות לרוב מודגשות ומעוטרות יותר מהטקסט הרגיל. חפשו תיבות בעלות מסגרת, שימוש בדיו שונה, או גופנים מיוחדים המופיעים בראש פרקים או סעיפים.
כותרת רצה וסימון מיפתח אמצע קונטרס
כותרת רצה היא כותרת שמופיעה באופן קבוע בראש כל עמוד או גיליון, וסימון מיפתח הוא סימון שמציין את מרכז הקונטרס.
בדקו את ראשי העמודים לכותרות שחוזרות על עצמן ואת מרכז הקונטרסים לסימונים או תגים שמציינים את מיקום הגיליון בתוך הספר כולו.
מיתווה או תבנית (פורמט)
מיתווה או תבנית בקודיקולוגיה מתייחס למבנה ולפורמט של כתב היד, כולל הגודל, סידור הטקסט, ומספר השורות והעמודים בקונטרס.
בחנו את המידות ואת פרטי העיצוב של כתב היד. פורמט שונה או חריג יכול להיות כל פורמט שאינו מתאים לתבניות הסטנדרטיות המוכרות, כגון פורמטים בעלי גודל יוצא דופן או סידור שונה של השורות והעמודים.
ניהול שורה: יישור וחריגה
ניהול שורה מתייחס לצורת הסידור של השורות בכתב יד. יישור השורות מתייחס לאופן שבו השורות מיושרות זו לזו, בדרך כלל לפי השוליים הימני והשמאלי של הדף. חריגה מתרחשת כאשר מילה או אות חורגת מהשוליים המוגדרים, מה שיוצר תופעה של שורה בלתי מיושרת עם השורות האחרות. זיהוי של חריגה וישור בכתב יד יכול להעיד על הקפדה ושליטה של הסופר במלאכת ההעתקה ובעיצוב הוויזואלי של הכתב.
בדיקת יישור השורות תתבצע על ידי השוואת השורות השונות בדף. יישור אחיד מעיד על שימוש בסרגל או סימונים מוקדמים לשמירה על יישור. חריגות ייזהו על ידי שורות היוצאות מהמסגרת הכללית או בלתי מיושרות עם שאר השורות.
השורה התחתונה: לא בתוך המסגרת
מונח זה מתאר מצב בו השורה התחתונה בעמוד אינה ממוקמת כהלכה בתוך המסגרת הטקסטואלית המקובלת, אלא יוצאת ממנה או ממוקמת באופן שאינו עומד בקנה אחד עם שאר השורות. זיהוי כזה יכול לעיתים להעיד על שגיאה או על שינוי בתכנון במהלך עבודת ההעתקה.
עליכם לבדוק את השורה האחרונה של כל עמוד ולראות אם היא יוצאת מהתבנית הכללית של העמוד. שורה שלא תפסה את מלוא רוחב הדף או שתפסה יותר מדי, תהיה ברורה לעין.
מצע הכתיבה: קלף ונייר
מצע הכתיבה מתייחס לחומר עליו נכתב הטקסט, שיכול להיות קלף (עור חיות) או נייר.
קלף יהיה עבה ועמיד יותר, בדרך כלל עם מרקם גס יותר. נייר יהיה דק יותר ועשוי להציג מרקמים או סימני מים.
שומר קונטרס: מאוזן
שומר קונטרס הוא סימון המשמש לזיהוי רצף הקונטרסים (גליונות) בקודקס.
חיפוש אחר סימונים או תגים בתחתית הדף או בצדדים שמציינים את סוג הקונטרס ומיקומו בסדר הכללי של הקודקס.
התחלת המילה הבאה: עם סימן
זיהוי שהמילה הבאה בטקסט מתחילה עם סימן מיוחד, כגון נקודה או פסיק, נועד לסייע בהבנת המבנה והפסקולוגיה של הטקסט.
דקו את תחילת המילים בטקסט לסימנים שלא משמשים כחלק מהמילה עצמה אלא כדי לסמן תחילתה של מילה חדשה.
זוג נקבים לשרטוט למלוא רוחב העמוד
מתייחס לשיטה שבה נעשה שימוש בנקבים בשני צידי העמוד למתיחת קווים לרוחבו, בדרך כלל לצורך שרטוט או כתיבה מדויקת.
בדוק אם יש נקבים בשולי העמוד במרחקים שווים שמאפשרים מתיחת קווים.
שומר דף: מלוכסן
שומר דף מלוכסן מתייחס לסימן או טקסט המופיע באופן מלוכסן בתחתית הדף לצורך זיהוי והמשך קריאה נוח.
בדקו את תחתית הדפים לכיוון מלוכסן של טקסט או סימן, המשמש לסייע במעבר בין דפים.
קלף
קלף הוא חומר כתיבה שהופק מעור בעלי חיים. הוא שימש רבות להכנת כתבי יד בימי הביניים. זיהוי של קלף בכתב יד נעשה בדרך כלל על פי מרקם הדף, צבעו ואופי העור שממנו הוא עשוי. תיעוד וניתוח של קלף יכול לסייע באיתור מקום ותקופת הייצור של כתב היד.
הזיהוי של קלף דורש בדיקה פיזית של החומר. הקלף בדרך כלל יהיה עבה יותר וחזק יותר מנייר, עם מרקם וגוון שונים שלעיתים ניתן לראות גם את הפורים של העור שממנו הוא עשוי.
קווים: קווים נראים
קווים נראים מתייחסים לקווים שנוצרים על גבי הדף לצורך עזרה בשמירה על יישור הטקסט
ניתן לראות את הקווים על פני הדף כשהם עשויים להיות מסומנים בצבע או מחורצים.
מבריחים: מבריחים יחידים
מבריחים הם קווים דקים שנוצרים בנייר בעת ייצורו כתוצאה מהחוטים בתבנית המשמשת לייצור הנייר. "מבריחים יחידים" מתייחס לקווים אלה המופיעים לא בתבנית קבועה או עקבית אלא באופן בודד ומפוזר יותר בדף.
בדיקת מרקם הדף: הסתכלו על הנייר נגד אור כדי לראות את המבנה הפנימי שלו. מבריחים יחידים ייראו כקווים דקים או כפסים שאינם מתמשכים בצורה רגילה לאורך הדף. השוואה לדפים אחרים: אם יש לכם גישה לדפים נוספים מאותו כתב יד או מכתבי יד דומים, השוו את המרקמים וחפשו עקביות או שוני בהופעת המבריחים.
קישוטים / שקיפות הטקסט - קישוטים
קישוטים בכתבי יד עשויים לכלול אלמנטים גרפיים כגון ציורים, פרחים, מסגרות מעוטרות וכדומה, שמשמשים להעלאת השקיפות והבהירות של הטקסט.
חפשו אחר יצירות אמנות קטנות או קישוטים סביב הטקסט או בקצוות הדפים. לעיתים קישוטים מופיעים בראש פרקים או ליד טקסטים חשובים.
שרטוט בחריטה: גיליון או דף- גיליון גיליון
שרטוט בחריטה מתייחס לטכניקה שבה משתמשים בכלי חד כדי לחרוט קווים בגיליון קלף או דף נייר לפני הכתיבה. טכניקה זו מאפשרת לקווים להיות נראים בבירור ולשמש כמדריך לסופר.
חפשו קווים ברורים וחרוצים בכתב יד שנראים כאילו הם הונחו בעזרת כלי חד. לעיתים קווים אלו יהיו מורגשים במגע כאשר מוחלפים על פני הדף.
צירופי אותיות: אותיות בתוך אותיות
מתייחס לשיטה סגנונית שבה אות אחת כתובה על גבי או בתוך אות אחרת, לעיתים כחלק מקישוט או כדי לחסוך מקום.
הסתכלו על הכתב וחפשו אותיות שמכילות אותיות אחרות בתוך מתארן או אותיות שמחבקות אחת את השנייה.
קישוטים / שקיפות הטקסט - תיבות פתיחה או כותרות
תיבות פתיחה או כותרות מתייחסות לשימוש בקישוטים או במסגרות גרפיות שמדגישות את תחילת פרק או חלק חשוב בטקסט.
חפש מסגרות מעוטרות או שימוש בגופנים גדולים ושונים בראש פרקים או מאמרים, לעיתים עם עיטורים גרפיים מסביב.
מצע הכתיבה: נייר - קווים
מתייחס לשימוש בנייר כמצע הכתיבה, עם קווים מודפסים או מחורצים שמסייעים ליישור הכתב.
בדוק את הנייר וחפש קווים שיוצרים מדריך לכתיבה; אלו יכולים להופיע כקווים חיצוניים או כחריצים דקים.
נושא טקס - תנ"ך
מונח זה מתייחס לכתבי יד שתוכנם מתמקד בטקסטים מהתנ"ך.
חיפוש אחר טקסטים מוכרים מהתנ"ך, כגון פרקים ופסוקים, ועל פי אופן הסידור והעיצוב הטיפוסי לספרי קודש.
לשון הטקסט (חוץ מעברית): ערבית
זיהוי לשון הטקסט כערבית מתבצע על פי תכונות הכתב והשפה המופיעה במסמך.
הסתכלו על סגנון הכתב, האם הוא מופיע מימין לשמאל ומכיל אופייניות של כתב ערבי כמו קשרים בין האותיות וצורות סגולתיות של אותיות ערביות.
דיו בצבע: חום כהה / חום
מתייחס לשימוש בדיו בגווני חום כהה או חום לכתיבת הטקסט.
זהה צבע הדיו על ידי השוואת גוון הכתב לגוונים אחרים של דיו שמוכרים לך.
נושא טקסט - פילוסופיה וקבלה
מתייחס לכתבי יד שתוכנם כולל דיונים פילוסופיים או טקסטים מהמסורת הקבלית.
חפש טקסטים שמעלים דיונים תאורטיים או מתמקדים בהבנות מיסטיות של העולם, כמו טקסטים שמדברים על ספירות, פתגמים קבליים או עקרונות פילוסופיים.
שמירת סדר הקודקס: שומרי קונטרסים
שומרי קונטרסים הם סימונים המשמשים לשמירה על סדר הקונטרסים בקודקס.
בדיקת תחתית הדפים או הקצוות לסימנים, תגים או כתובות המציינים את מספר הקונטרס או את מיקומו בקודקס.
סימני מים: יש-
סימני מים הם דפוסים שנוצרים על נייר במהלך תהליך הייצור שלו וניתן לראותם כשמחזיקים את הדף נגד האור. בקודיקולוגיה, סימני מים משמשים כדי לזהות את מקור הנייר, מקום הייצור ותקופת הייצור, כאשר זהויים יכולים להצביע על זמן ומקום ההפקה של כתב יד.
סימני מים נראים כאשר מחזיקים את הדף נגד מקור אור חזק. בכתבי יד עתיקים, ניתן לבחון את הדף ולחפש דפוסים או סמלים שנוצרו במהלך תהליך ייצור הנייר. דפוסים אלה משמשים לזיהוי מקור הנייר ולעיתים גם תאריך הייצור.
נושא טקסט תנ"ך: טקסט
כשמוזכר נושא טקסט תנ"ך, הכוונה לטקסט המתועד בכתב יד שמקורו בתנ"ך.
זיהוי תוכן שהוא חלק מהתנ"ך, כולל פסוקים ספציפיים, פרקים, והפניות לספרים בתנ"ך, תוך התייחסות לאופן העיצוב והמבנה של הטקסט.
דיו בצבע: שחור
דיו שחור הוא הסוג הנפוץ ביותר של דיו שנמצא בשימוש בכתבי יד לאורך ההיסטוריה. זהו דיו עמיד שנועד לספק נראות טובה וקריאות גבוהה, ולכן הוא מועדף במיוחד לכתיבת טקסטים רשמיים ומסמכים חשובים.
צבע הכתב: הסתכל על הטקסט וזהה אם הכתוב בצבע שחור עמוק. דיו שחור יכול להיראות עז ובולט בעמוד, מה שמקל על קריאת הטקסט. עקביות וחדות: דיו שחור לרוב ישמר היטב לאורך זמן, אף על פי שלעיתים ישנם מקרים שבהם הוא יכול לדהות או להתפזר. חשוב לבדוק אם הכתוב נשאר חד וברור. הבדלה מצבעים אחרים: אם ישנם טקסטים או קישוטים בצבעים אחרים באותו כתב יד, זה יכול לעזור להבחין בבירור בשימוש בדיו שחור לעומת צבעים אחרים שיכולים להופיע כחומים או כחלודים.
ניהול שורה: מניעת חריגה: ריווח וציפוף
ניהול שורה ומניעת חריגה מתייחסים לשיטות של ריווח וציפוף של אותיות כדי לשמור על יישור ועקביות גרפית של השורות בטקסט.
תבחנו אם הטקסט מיושר היטב לאורך כל השורות ואם יש שימוש בטכניקות כמו ציפוף או ריווח מוגבר של אותיות בתוך שורות מסוימות למניעת חריגה לשורה הבאה.
משאלות בשוליים תחתונים
מתייחס לרשומות, הערות או בקשות שנרשמו על ידי הקוראים או המעתיקים בשולי הדף התחתון של כתב היד.
חפש הערות או רשומות שנכתבו בשולי הדף התחתון, מחוץ למסגרת הטקסט הראשי.
נושא טקסט תפילה ומחזורים
מתייחס לכתבי יד שתכנם כולל תפילות יומיומיות או מחזורים לחגים.
הזהה טקסטים שמכילים ברכות, תפילות וטקסטים המשויכים לחגים ואירועים דתיים ספציפיים.
בריחים בקבוצות: בקבוצות של 3
בריחים הם קווים שנוצרים בתהליך ייצור הנייר והם יכולים להיות מורגשים או נראים לעין. במקרה זה, המבריחים מופיעים בקבוצות של שלושה.
בדוק את הדף נגד אור כדי לראות את המבריחים. אם הם מופיעים בקבוצות של שלושה, זה יהיה ברור ומובחן.
ניהול שורה: יישור וחריגה
המונח מתאר את השיטות שבהן ניהול השורה בכתב היד מתבצע. זה כולל טכניקות כמו יישור קצוות השורות לפי סרגל (רצועת מתכת או עץ המשמשת ליצירת שורות ישרות) והימנעות מחריגה של מילים מגבולות השורה. טכניקות אלו מסייעות ביצירת מראה אחיד וקריא בכתב היד, ובשיפור נוחות הקריאה והעתקת הטקסט.
בדיקת יישור שורות בכתב יד תלויה במראה הכללי של הטקסט. שורות שמסתיימות באותו הרמזור ובמרחק שווה משולי הדף מרמזות על יישור טוב. בנוסף, חריגה מהשוליים או שינויים בגודל האותיות לקראת סוף השורה יכולים להעיד על ניסיונות להתמודד עם אתגרי השטח הכתיבתי. כדי לבחון זאת, מומלץ לפרוש כמה דפים ולבחון את ההתאמה והאחידות בין השורות במרחקים שונים מהשוליים.
שמירת סדר הקודקס: שומרי דפים/גיליונות
מונח זה מתייחס לשיטות שהופעלו כדי לשמור על הסדר הנכון של דפים או גיליונות בתוך קודקס (ספר קשור מימי הביניים). שיטה זו כוללת טכניקות כמו "שומרי קונטרסים", "שומרי גיליונות" ו"שומרי דפים", אשר מאפשרים לזהות את הסדר הנכון של הגיליונות והדפים כשהם מפוזרים או מורכבים מחדש. לעיתים נעשה שימוש בסימונים ספציפיים על הדפים לצורך כך.
ניתן לזהות שמירת סדר נכון של דפים וגיליונות באמצעות חיפוש שומרים כמו מילות קישור (catchwords) בתחתית דפים שמשמשות לזיהוי המשך הטקסט בדף הבא, ובדיקת התאמה בין קצוות הגיליון לדף המשך. כמו כן, ספירה שיטתית של דפים וגיליונות יכולה לסייע בזיהוי סדר נכון.
סימני מים: אין
סימני מים הם תבניות או סמלים שנוצרים בנייר במהלך תהליך הייצור ונראים כאשר מחזיקים את הדף נגד האור.
חסרון של סימני מים יזוהה על ידי בדיקת הדף נגד מקור אור חזק. אם אין סימני מים, הדף יראה אחיד וללא כל סימנים נסתרים.
מבריחים: מבריחים לא נראים
מתייחס למקרים בהם המבריחים נעשו בצורה שאינה נראית לעין במבט ראשון, כנראה בשל תהליך ייצור הנייר שבו המבריחים התמזגו עם הנייר.
לעיתים תהליך הזיהוי דורש שימוש באור חזק או ציוד מגדיל כדי לגלות את החריצים או הקווים העדינים המוטמעים בדף.
מתפצל או פציל: 2 שכבות
מתייחס לדפים או לקלפים שהתפצלו לשתי שכבות במהלך השימוש או עקב תהליכי שימור.
הבחן אם הדפים נראים כאילו הם מורכבים משתי שכבות נפרדות, עם אפשרות לראות פיצול או פתיחה בין השכבות.
מילוי גרפי: בסוף השורה
מילוי גרפי בסוף השורה מתייחס לשיטות כגון שימוש בקווים, נקודות או פסיקים למילוי מרחב ריק בסוף שורה של טקסט.
תבחנו האם ישנם סימנים גרפיים שממלאים מרחב ריק בסוף שורות בטקסט, מה שעשוי להופיע כשהסופר מנסה לשמור על אחידות ויישור של השורות.
הלכה ומדרש
טקסטים שמוקדשים להלכה ומדרש כוללים דיונים דתיים ופרשנויות על התורה.
הזיהוי יתבצע על ידי קריאת הטקסט ומציאת עקרונות הלכתיים או פרשנויות על סיפורי המקרא.
קישוטים: אין
מתייחס לכתבי יד שאינם מכילים קישוטים גרפיים או אמנותיים.
תבחן את הדפים להיעדר כל קישוט גרפי, כמו ציורים, מסגרות מעוטרות, או עיטורים אחרים.
שרטוט בחריטה (כללי)
שרטוט בחריטה מתייחס לטכניקה שבה משתמשים בכלי חד כדי לחרוט קווים או עיטורים על גבי הגיליון לפני הכתיבה. זה עוזר לסופר ליצור קווים מדויקים ויישור של הטקסט.
בדוק את הדף תחת אור חזק או במגע כדי לגלות קווים מובלטים או חריצים שהופקו באמצעות כלי חריטה.
קונטרס מתחיל בצד: שיער
מתייחס לכתבי יד שבהם הקונטרס (חלק מקודקס) מתחיל מצד השיער של הקלף, כלומר הצד החיצוני של העור.
בדיקת כיוון הטקסט ומרקם הדף; צד שיער בדרך כלל יהיה קצת יותר חשוף וגס מצד הבשר.
מבריק: כל הדף
מתייחס לדפים שעברו טיפול שמטרתו לתת להם מראה מבריק ונוצץ
הבחן את הדפים באור שונה ותצפה לראות שטח מבריק במיוחד שמשקף אור.
קונטרס מתחיל בצד: בשר
קונטרס שמתחיל בצד בשר מתייחס לכך שהטקסט מופיע על צד הבשר של גיליון הקלף, כלומר הצד הפנימי של העור.
הבדיקה תתבצע על ידי זיהוי מרקם הדף. צד הבשר בדרך כלל חלק יותר ומאופיין במרקם שטוח ואחיד יותר מצד השיער.
מילוי שורה (כללי) חריגה או מניעתה: יש
ילוי שורה מתייחס לאופן בו הסופר מנהל את מרחב הטקסט בשורה, כולל התאמת גודל האותיות או השארת מרווחים לפני סיום השורה כדי למנוע חריגה של מילים לשורה הבאה.
תבחנו את הטקסט לגילוי שימוש בטכניקות כגון הקטנת אותיות לקראת סוף השורה או הזזת מילה שלמה לשורה הבאה.
דף דף: בצד עמוד ב'
מתייחס לכתוב בצד עמוד ב', בדרך כלל עמוד המופיע מימין בכתב יד פתוח.
בדוק את סידור הטקסט והבחן אם יש טקסט מופיע בעיקר או באופן בלעדי בצד ימין של הדף כשהכתב יד פתוח.
יהול שורה: מילוי שורה
מתייחס לאופן שבו הסופר מנהל את המרחק בין המילים בשורה כדי למנוע חריגה או חוסר רצף ויזואלי.
התבונן בשורות הטקסט ובדוק אם הטקסט ממולא לכל אורך השורה באופן שווה, ללא חללים מיותרים או דחיסות יתר.
שרטוט בחריטה: 2 גיליונות או 2 דפים - שני דפים בבת אחת כסדרם בקונטרס
שרטוט בחריטה לשני דפים או גיליונות בו זמנית מתייחס לשיטה שבה הסופר חרט את השורות על שני דפים סמוכים בו זמנית, מה שמאפשר יצירת תבנית עקבית ומדויקת בשני הגיליונות.
זיהוי של שרטוטים בעלי סימטריה או תאומות בשני דפים סמוכים יכול להצביע על שימוש בטכניקה זו.
feature
explaination
how_to_recognize
Means of preserving the sequence of the codex (general)
Various methods for preserving the order of texts in the codex.
Look for key symbols, page tags, chapter/section headings.
Folio: Recto
Each folio (page) opening recto, like a large book page.
Examine handwriting and page clarity.
Ink color: Brown / Black
Text written in brown or black ink.
Identify ink color; brown is lighter, black is sharper.
Contrasts markers: At the top
Numbers or symbols at the top for efficient navigation.
Check page tops for markers or numbers.
Opening boxes or titles
Graphic elements emphasizing new chapters or sections.
Look for boxes with decorations, different ink, or special fonts.
Running title and key symbol in the middle of the contrast
Title at the top and symbol in the center for organization.
Check page headers for recurring titles and contrast centers for symbols.
Layout or template
Structure and format of the manuscript, including size, text arrangement, and lines/pages per contrast.
Examine manuscript measurements and design details.
Line management: Alignment and deviation
Arrangement of lines, aligned or deviating from margins.
Compare lines on the page; uniform alignment indicates ruler use.
Bottom line: Out of the frame
Bottom line not within the frame, extending beyond or misaligned.
Check the last line on each page for deviations.
Writing material: Parchment and paper
Text written on parchment (animal skin) or paper.
Parchment is thicker, rougher; paper is thinner, may have textures/watermarks.
Folio marker: Balanced
Symbol identifying the sequence of folios in the codex.
Look for markers or tags at the bottom or sides of the page.
Beginning of the next word: With a sign
Next word starting with a special sign (period, comma).
Examine word beginnings for signs not part of the word.
Pair of brackets for drawing the full width of the page
Brackets used to stretch lines to the page width.
Check for brackets at equal distances on page edges.
Page marker: Slanted
Slanted text or symbol at the bottom for easy page transitions.
Check page bottoms for slanted text or symbols.
Parchment
Writing material made from animal skin.
Thicker, stronger than paper, with different textures and colors.
Lines: Visible lines
Lines created on the page to assist text alignment.
Lines are visible in color or as perforations.
Fasteners: Individual fasteners
Thin lines on paper from the production process, appearing scattered.
Check page texture against light; individual fasteners appear as thin, non-regular lines.
Decorations / Text transparency - Decorations
Graphic elements like drawings, flowers, frames enhancing text clarity.
Look for small artworks or decorations around text or page edges.
Engraving sketch: Folio or page - Folio
Engraving technique using a sharp tool to create lines on parchment/paper before writing.
Look for clear, incised lines appearing as if made with a sharp tool.
Letter combinations: Letters within letters
One letter written on or within another, for decoration or space-saving.
Look for letters containing other letters inside them or embracing each other.
Decorations / Text transparency - Opening boxes or titles
Decorations or graphic frames emphasizing chapter/section beginnings.
Look for ornate frames or large, different fonts at chapter/article beginnings.
Writing material: Paper - Lines
Paper with printed or perforated lines for writing alignment.
Check paper for lines as external lines or thin perforations.
Text subject - Bible
Manuscripts focused on texts from the Bible.
Search for familiar Bible texts, chapters, verses, and typical layout/design.
Text language (other than Hebrew): Arabic
Text written in Arabic, based on script and language characteristics.
Look for writing from right to left, with Arabic script features like letter connections and shapes.
Ink color: Dark brown / Brown
Text written in dark brown or brown ink.
Compare ink shade to other familiar ink colors.
Text subject - Philosophy and Kabbalah
Manuscripts including philosophical discussions or Kabbalistic texts.
Look for theoretical discussions or texts on numerology, Kabbalistic aphorisms, or philosophical principles.
Codex order preservation: Folio markers
Symbols used to preserve the order of folios in the codex.
Check page bottoms or edges for markers, tags, or inscriptions indicating folio number or location.
Watermarks: Present
Patterns created on paper during production, visible against strong light.
Hold page against strong light; watermarks appear as patterns or symbols.
Text subject Bible: Text
Text documented in the manuscript originating from the Bible.
Identify content as part of the Bible, including specific verses, chapters, and references to books.
Ink color: Black
Text written in black ink, a common and durable type.
Look for deep black ink, bold and prominent on the page.
Line management: Preventing deviation: Spacing and compression
Spacing and compressing letters to maintain line alignment and consistency.
Examine text alignment and look for spacing or compression techniques within lines.
Marginal notes at the bottom
Annotations, comments, or requests recorded in the bottom margin.
Look for notes or comments outside the main text frame in the bottom margin.
Text subject Prayer and Cycles
Manuscripts including daily prayers or cycles for holidays.
Identify texts containing blessings, prayers, and texts associated with specific religious holidays and events.
Bars in groups: Groups of 3
Bars created in the paper-making process, appearing in groups of three.
Check page against light; bars in groups of three will be clear and discernible.
Line management: Alignment and deviation
Methods for aligning lines and preventing deviation from margins.
Examine text alignment and look for techniques like ruler use to create uniform lines.
Codex order preservation: Page/Folio markers
Methods for preserving the correct order of pages or folios in a codex.
Look for markers like catchwords at page bottoms, folio/page alignment, and systematic page/folio counting.
Watermarks: None
Absence of watermarks, visible when checking the page against strong light.
Page will appear uniform and without any hidden marks.
Bars: Invisible bars
Bars made in a way that is not visible to the eye, likely due to the paper-making process.
Use strong light or magnifying equipment to detect grooves or fine lines embedded in the page.
Split or fold: 2 layers
Pages or parchments split into two layers during use or preservation processes.
Examine pages for appearance of two separate layers, with visible splitting or separation.
Graphic fill: At the end of the line
Techniques like lines, dots, or commas used to fill empty space at the end of a line.
Check for graphic symbols filling empty space at the end of lines in the text.
Halacha and Midrash
Texts dedicated to Halacha (Jewish law) and Midrash, including religious discussions and interpretations of the Torah.
Identify halachic principles or interpretations of biblical stories in the text.
Decorations: None
Manuscripts without any graphic or artistic decorations.
Examine pages for the absence of any paintings, ornate frames, or other embellishments.
Engraving sketch (general)
Technique using a sharp tool to engrave lines or decorations on the sheet before writing.
Check page under strong light or by touch for prominent lines or grooves created by an engraving tool.
Contrast starts on the hair side
Manuscripts where the contrast starts from the hair side of the parchment (outer side of the skin).
Check text direction and page texture; hair side is slightly more exposed and rougher.
Polished: Entire page
Pages treated to give them a shiny and glossy appearance.
Examine pages under different lighting and look for a particularly shiny area that reflects light.
Contrast starts on the flesh side
Text appearing on the flesh side of the parchment sheet (inner side of the skin).
Examine page texture; flesh side is smoother and flatter than the hair side.
Line filling (general) Deviation or prevention: Yes
Author's management of space in the line, including adjusting letter size or leaving spaces to prevent deviation.
Examine text for techniques like reducing letters or moving words to the next line.
Page by page: On the side of page 2
Text primarily or exclusively on the right side of the page when the manuscript is open.
Check text layout and see if text is mainly on the right side of the open page.
Line management: Line filling
Author's management of spacing between words to prevent deviation or visual discontinuity.
Look at text lines and check if text fills the line evenly, without unnecessary spaces or excessive compression.
Engraving sketch: 2 folios or 2 pages - two pages side by side in their order in the contrast
Scribe engraving lines on two adjacent pages simultaneously for consistent and precise patterns.
Identify symmetrical or identical engravings on two adjacent pages.

Combinations of Letters - Letters within Letters

This term refers to intricate scribal practices in manuscript writing, which involve the rearrangement, dilation, contraction, anticipation, and insertion of letters within words. It also includes the use of graphic fillers and markings to separate fused words or emphasize certain terms. These techniques enhance the legibility and efficiency of the text, while also contributing to its unique character.

Subject - Bible

This term indicates that the main focus or subject matter of the text is the Bible. It involves the exploration of the Bible's content, historical context, interpretation, and its significance in religious and scholarly studies.

The Bible is the Text Itself

This phrase emphasizes that the Bible, beyond being a vessel for divine words, is an integral part of the message it conveys. It reflects the physical form of the Bible, the design, the production practices, and the various elements it contains, all of which contribute to its overall meaning and interpretation.

 

Writing Pad

A writing pad refers to a collection of tools used by medieval scribes for manuscript copying. This includes a ruler, plummet, and awl for pricking, to ensure uniform lines and regular copying. Tools may vary based on personal preference. Techniques such as letter size alteration are used for line integrity.

 

Watermarks

A watermark is a distinctive mark embedded in paper during its production, often used to identify the paper's manufacturer. In the context of historical manuscripts, watermarks can provide valuable information about the paper's origin and the manuscript's provenance.

 

Writing Medium: Lined Paper

Lined paper refers to paper that has been pre-printed with lines to guide handwriting. In the context of historical manuscripts, it is indicated by the presence of hard point ruling on each folio, suggesting that the ruling was guided by a ruling board. This practice is found in many paper manuscripts, including those mixed with parchment. The lack of guiding prickings suggests that the lines were often ruled with a ruling board. This method was commonly used in the production of manuscripts, providing a consistent and organized appearance to the written text.

 

Contrast Begins on the Side: Hair

This refers to the manuscript creation process where each opening shows the coarse, scraped hair side of the parchment facing another hair side, and alternately, the smoother, lighter flesh sides facing each other. This arrangement creates a noticeable contrast between the alternating openings.

 

Smugglers:- Smugglers are Invisible

This refers to scribes who subtly incorporated their names or marks into the manuscripts they copied in a way that's hard to notice, thus 'smuggling' their identities into the work.

 

Writing Medium: Parchment and Paper

The writing medium refers to the surface used for writing in a manuscript. In medieval Hebrew codices, parchment (made from animal skins) and paper (made from linen rags or cotton) were primarily used. Some manuscripts used a combination of both, known as mixed quiring. A quire catchword is a word at the end of a quire (a group of pages) that repeats the first word of the next quire. Occidental paper is characterized by watermarks. The choice of writing medium greatly influenced the appearance and production of manuscripts.

 

Contrast Begins on the Side: Flesh

This passage discusses the arrangement of manuscript pages or folios in historical texts. The "hair" and "flesh" sides refer to the two sides of a parchment, with the hair side being where the animal's hair was before removal, and the flesh side being the side attached to the animal's flesh. The arrangement and marking of these pages were done meticulously for optimal readability and presentation.

 

Lines: Visible Lines

"Lines: Visible lines" refers to the guiding lines or rulings on a manuscript page used for maintaining straight and even lines of text. Laid lines and chain lines are types of lines seen in certain papers. The hair and flesh sides of parchment, differing in texture and color, were also crucial in manuscript arrangement.

 

Writing Medium: Parchment

Parchment is a durable writing medium made from processed animal skin, typically from calves, goats, or sheep. Used primarily in the Middle Ages for creating codices, its appearance and processing techniques varied across regions. The "Oriental type" parchment, used in the Middle East, is noted for its smooth, glossy surfaces and similar-looking sides.

 

Smugglers: Individual Smugglers

Smugglers, in this context, refers to individuals who, through migration, 'smuggle' their cultural, intellectual and economic backgrounds into new areas, leading to a blending of script types and cultures. They continue to use their original scripts in their new locations, influencing the local manuscript production.

 

Splitting or Fissile: 2 Layers

"Splitting or Fissile" in this context refers to the ability of a material, specifically parchment, to be split into thin layers. Parchment is made from animal skin, typically from sheep, goats, or cows. The skin is treated, stretched, and dried to create a strong and durable writing material. One of the unique properties of parchment is that it can be split or divided into thinner layers, a characteristic that is referred to as 'fissile'. This property is particularly useful in bookbinding and manuscript production.

 

Ink Color

Ink color in the context of the provided text refers to the color of the ink used for writing on parchment in medieval manuscripts. The ink was used along with a calamus (a type of writing instrument) for writing and decorating the parchment.

 

Measures for Maintaining the Order of the Codex

Measures for maintaining the order of the codex refer to techniques used in medieval manuscript production to enhance readability and comprehension. These include the use of graphic markings and signs, emphasis on initial words and headings, addition of a table of contents, examination of codex's formation, and ruling of horizontal and vertical lines for the written space.

 

Running Title and Mid-Contrast Keynote

A Running title is typically a repetitive header that appears on each page of a document, book, or manuscript. It usually contains the title of the work or the chapter title. A Mid-contrast keynote is not a standard term in manuscript studies or codicology and it does not appear in the provided text. It may refer to a specific type of annotation or marking technique used in the manuscript, but without further context or explanation, its exact meaning remains unclear.

 

Page Saver: Italic

"Page Saver: Italic" refers to a manuscript writing technique where words that might exceed the margin are written in a slanted or italic style to save space and maintain the margin boundary line. This method was common in non-biblical Middle Eastern manuscripts.

Means for Preserving the Sequence of the Codex (General)

Means for preserving the sequence of the codex (general) refers to various methods used by scribes to ensure the correct binding and order of the pages in a codex. These methods include catchword methods and numbering methods. These were crucial for the production of manuscripts, especially before the development of indexing and tables of contents.

 

Maintains Contrast: Balanced

Maintains contrast - balanced refers to the methodical and consistent arrangement of parchment bifolia in manuscript production, where hair side faces hair side and flesh side faces flesh side. This practice results in each opening of the manuscript showing identical sides, either hair or flesh, in an alternating order. This arrangement not only maintains the contrast between the different textures or hues of the parchment sides but also helps to balance the curvature of the parchment, resulting in a tight block when the manuscript is closed or opened and leafed through.

 

Keeping the Order of the Codex: Page/Sheet Keepers

Keeping the order of the codex: page/sheet keepers refers to the use of various methods in manuscript production to ensure the correct sequence of the manuscript units (quires) and their building blocks (bifolia). These methods include quire catchwords and bifolium catchwords.

 

Counting Counters: In the Head

"Counting counters: in the head" refers to a method used in manuscript records, particularly common in France and Germany during the thirteenth and fourteenth centuries. This method involves the use of anticipated letters, many of which are followed by a graphic filler. This device, while facilitating the copying process, could potentially hinder reading fluency and confuse the reader.

 

Keeping the Codex Orderly: Keepers of Contras

"Keeping the Codex Orderly: Keepers of Contras" refers to the use of catchwords and counter-catchwords in manuscript records to maintain the order of the text.

 

Line Pagination

Line pagination refers to the method of splitting a word at the end of a line and continuing it on the next line. This is a common technique used in various types of manuscripts for line justification.

 

Additional Information

In addition to line pagination, the text also mentions other methods used by scribes for various purposes. These include dilation of letters, graphic fillers, lexitomy, transposition of letters within a word or transposition of words, insertion of elided words, separation of fused words, and row management: prevention of deviation: spacing and crowding.

 

Graphic Fill: At the End of the Line

Graphic fill refers to a method used by scribes to maintain the visual integrity of the text. When a word at the end of a line is too long to fit within the set margin, the scribe would bisect the word and use a graphic mark, usually a slant, to indicate the bisection. The remaining part of the word would then be completed at the start of the next line.

 

The Beginning of the Next Word: With a Sign

The beginning of the next word with a sign refers to a method used by scribes when a word at the end of a line was too long to fit within the set margin. The scribe would bisect the word, write the first part at the end of the current line, and then start the next line with the remaining part of the word. A sign, often a slant, was used to indicate this bisection.

 

Line Management: Line Filling

Line management, specifically line filling, refers to the various strategies employed by scribes to maintain the integrity of the text while ensuring that each line of text is filled to the margin. This involves careful planning, foresight, and sometimes quick calculations to ensure that the text fits neatly within the given space.

 

Line Filling (General) Exception or Its Prevention: Yes

"Line filling (general) exception or its prevention:- Yes" refers to the various strategies used by scribes in the text to manage the alignment of text lines in a manuscript. These strategies include dilating or constricting the last letters, reducing the size of letters liable to exceed the margin, and avoiding the dismemberment of words at the end of a line.

 

Row Management: Alignment and Deviation

"Row management: alignment and deviation" refers to the techniques used by scribes in manuscripts to maintain the alignment of text and manage deviations from the margin.

 

Perforation to Guide the Drawing of the Line

"Perforation to guide the drawing of the line" refers to the practice of making small pricks or holes (perforations) in the margins of the manuscript pages. These perforations served as a guide for scribes to draw straight and evenly spaced lines for the text.

 

A Pair of Perforations for Drawing the Full Width of the Page

"A pair of perforations for drawing the full width of the page" refers to two closely spaced prickings (small holes) made in the manuscript. These prickings mark where through-lines should be drawn across the entire width of the page, serving as structural axes for the ruling grid.

 

Drawing in Engraving

Drawing in engraving refers to the process of creating an image or design by cutting, scratching, or etching into a surface. In the context of manuscripts and books, it could potentially refer to the process of creating images or designs on the pages or covers of the books.

 

Sheet Sheet: Spread Out

This term refers to the process of preparing parchment or paper sheets for manuscript production. The sheets are produced from entire skins of animals like calves, sheep, or goats, or from mould-made paper. These sheets are then folded and cut into bifolia according to the required size of the manuscript that is being produced.

 

Decorations

Decorations refer to the embellishments or artistic elements added to the manuscripts. These could include intricate designs, illustrations, or ornate lettering. They can enhance the visual appeal of the manuscript and often hold significant cultural or religious symbolism.

 

Opening Boxes or Titles: Yes

Opening boxes or titles refers to the practice of marking the beginning of a new section, chapter, or important part within a manuscript. This could be done through the use of different colored ink, special symbols, ornate lettering, or distinct formatting.

 

Outline or Template (Format) – Other

"Outline or template (format) - other" refers to the unique and individualized methods used by scribes in the creation of manuscripts. This includes the use of graphic fillers, dilation or contraction of letters, anticipation of letters, and writing exceeding letters at a distance from the margins.

 

The Bottom Line: Not Inside the Frame

"The bottom line: not inside the frame" refers to the additional line added at the bottom of the ruling in manuscripts. This was done because Hebrew writing, like Greek and later Arabic writing, suspends downward from the ruled line. This additional line framed the written area on all sides.

 

The Language of the Text

"Language of the text" in this context refers to the specific script, style, and linguistic features used in the manuscript being discussed. It can include aspects such as the type of script (e.g., Hebrew, Latin), the use of decorations or illustrations, the arrangement of text on the page, and other codicological features.

bottom of page