top of page

מערכת תיארוך כתבי-יד עבריים באמצעות נתונים קודיקולוגיים

 מלאו את המידע הקודיקולוגי הנמצא ברשוכתם עבור היחידה הקודיקולוגית.

*על מנת לבצע תיארוך נדרשים נתונים ב-6 קטגוריות לפחות. דיוק החיזוי תלוי בכמות הנתוניםֿ.

________________

;

Untitled-1.png

עלינו

שלום רב, המערכת נמצאת בתהליך של בנייה. 
בעתיד יתווסף מידע אודות הנתונים ותשופר חווית המשתמש
כמו כן תינתן גישת api לחיבור חיצוני של מערכות.


המערכת אומנה באמצעות נתונים מאתר ספרדתא ועל מחקריו של פרופ׳ מלאכי בית-אריה ופרופ׳ קולט סיראט.

האתר נבנה  ע״י אלכסנדר גולברג כחלק מעבודת גמר תואר שני במדעי המידע, בר אילן.

בהנחיית: ד״ר גילה פריבר וד״ר אבשלום אלמליח

Featured
Contact
bottom of page